Bilješke 2019 | 01/05/20 Preuzmi
Financijski izvještaj 2019 | 10/08/20 Preuzmi
Pravilnik o radu Kulturnog centra Osijek | 11/08/21 Preuzmi
Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2019. | 17/10/22 Preuzmi
Financijski izvještaj 2020 | 02/02/21 Preuzmi
Financijski izvještaj 2020 | 08/02/21 Preuzmi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi | 04/05/21 Preuzmi
Plan Nabave Kulturni centar Osijek 2021. | 17/05/21 Preuzmi
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave | 16/07/21 Preuzmi
Privola za korištenje osobnih podataka | 02/08/21 Preuzmi
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Asistent/ica na projektima- Kulturni centar Osijek | 27/08/21 Preuzmi
Godišnji program rada za 2021. | 21/03/22 Preuzmi
Financijski plana KC- 2021 (2022-2023) | 21/03/22 Preuzmi
Bilješke 2021. | 28/04/22 Preuzmi
Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2020. | 17/10/22 Preuzmi
Financijski izvještaj 2021 | 01/02/22 Preuzmi
Financijski izvještaj 2021 | 01/02/22 Preuzmi
Izvještaj o obvezama 2021. | 16/03/22 Preuzmi
GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2022. | 22/03/22 Preuzmi
FINANCIJSKI PLAN 2022. | 22/03/22 Preuzmi
Financijski izvještaj 2022 | 13/02/23 Preuzmi
Referentna stranica uz Završni izvještaj 2022 | 13/02/23 Preuzmi
STATUT KULTURNOG CENTRA OSIJEK 2023 | 13/02/23 Preuzmi
Bilješke uz financijski izvještaj 2022 | 15/02/23 Preuzmi
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA KULTURNOG CENTRA OSIJEK | 22/03/23 Preuzmi
Program OLJK-a | 24/06/23 Preuzmi
POLUGODIŠNJE PROGRAMSKO IZVJEŠĆE | 12/07/23 Preuzmi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE-Referentna stranica | 12/07/23 Preuzmi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE - bilješke | 12/07/23 Preuzmi
POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE | 12/07/23 Preuzmi