Bilješke 2019 | 01/05/20 Preuzmi
Financijski izvještaj 2019 | 10/08/20 Preuzmi
Pravilnik o radu Kulturnog centra Osijek | 11/08/21 Preuzmi
Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2019. | 17/10/22 Preuzmi
Financijski izvještaj 2020 | 02/02/21 Preuzmi
Financijski izvještaj 2020 | 08/02/21 Preuzmi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi | 04/05/21 Preuzmi
Plan Nabave Kulturni centar Osijek 2021. | 17/05/21 Preuzmi
Privola za korištenje osobnih podataka | 02/08/21 Preuzmi
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Asistent/ica na projektima- Kulturni centar Osijek | 27/08/21 Preuzmi
Godišnji program rada za 2021. | 21/03/22 Preuzmi
Financijski plana KC- 2021 (2022-2023) | 21/03/22 Preuzmi
Bilješke 2021. | 28/04/22 Preuzmi
Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2020. | 17/10/22 Preuzmi
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave | 10/11/23 Preuzmi
Financijski izvještaj 2021 | 01/02/22 Preuzmi
Financijski izvještaj 2021 | 01/02/22 Preuzmi
Izvještaj o obvezama 2021. | 16/03/22 Preuzmi
GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2022. | 22/03/22 Preuzmi
FINANCIJSKI PLAN 2022. | 22/03/22 Preuzmi
Financijski izvještaj 2022 | 13/02/23 Preuzmi
Referentna stranica uz Završni izvještaj 2022 | 13/02/23 Preuzmi
STATUT KULTURNOG CENTRA OSIJEK 2023 | 13/02/23 Preuzmi
Bilješke uz financijski izvještaj 2022 | 15/02/23 Preuzmi
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA KULTURNOG CENTRA OSIJEK | 22/03/23 Preuzmi
POLUGODIŠNJE PROGRAMSKO IZVJEŠĆE | 12/07/23 Preuzmi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE-Referentna stranica | 12/07/23 Preuzmi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE - bilješke | 12/07/23 Preuzmi
POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE | 12/07/23 Preuzmi
Program OLJK-a | 07/11/23 Preuzmi
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.SIJEČNJA DO 30.RUJNA 2023. | 10/11/23 Preuzmi
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA_Advent u Osijeku 2023. | 02/01/24 Preuzmi
OBRAZAC ZA PRIJAVU GLAZBENIH PROGRAMA_ADVENT U OSIJEKU 2023 | 02/01/24 Preuzmi
KONCEPT MANFESTACIJE ADVENT U OSIJEKU 2023. | 02/01/24 Preuzmi
KARTOGRAFSKI PRIKAZ TVRĐA_ADVENT U OSIJEKU 2023. | 02/01/24 Preuzmi
PRIJAVNICA ZA DJELATNOST PRIGODNE PRODAJE NA ADVENTU U OSIJEKU 2023 | 02/01/24 Preuzmi
PRIJAVNICA ZA UGOSTITELJSKU DJELATNOST NA ADVENTU U OSIJEKU 2023 | 02/01/24 Preuzmi
PONOVLJENI JAVNI POZIV - ADVENT U OSIJEKU 2023. | 02/01/24 Preuzmi
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE GLAZBENIKA I GLAZBENIH SASTAVA NA ADVENTU U OSIJEKU 2023. | 02/01/24 Preuzmi
GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2023. | 21/05/24 Preuzmi
FINANCIJSKI PLAN 2023. | 21/05/24 Preuzmi
CJENIK NAJMA PROSTORA-KULTURNI CENTAR I STARA PEKARA | 03/01/24 Preuzmi
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023 | 01/02/24 Preuzmi
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023 | 01/02/24 Preuzmi
REFERENTNA STRANICA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2023 | 01/02/24 Preuzmi
ISPLATE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 1/2024 | 23/02/24 Preuzmi
ISPLATE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 2/2024 | 04/03/24 Preuzmi
ISPLATE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 3/2024 | 15/04/24 Preuzmi
ISPLATE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 4/2024 | 14/05/24 Preuzmi
GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2024. | 21/05/24 Preuzmi
FINANCIJSKI PLAN 2024. | 21/05/24 Preuzmi
OSJEČKO LJETO KULTURE 2024 - Program | 20/06/24 Preuzmi
ISPLATE KULTURNOG CENTRA OSIJEK 5/2024 | 11/06/24 Preuzmi