Pravilnik o provedbi postupka javne nabave Preuzmi
Plan nabave _Kulturni centar Osijek_2021 Preuzmi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa _Ivan Kristijan Majić Preuzmi
Prve izmjene Plana nabave od 15.06.2021. Preuzmi