Plan nabave _Kulturni centar Osijek_2021 Preuzmi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa _Ivan Kristijan Majić Preuzmi
Prve izmjene Plana nabave od 15.06.2021. Preuzmi
Druge izmjene Plana nabave 2021. - 15.07. 2021. Preuzmi
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Preuzmi
Treće izmjene Plana nabave za 2021.godinu- 29.7.2021. Preuzmi
Plan nabave za 2022.godinu Preuzmi
Plan nabave 10.01.2022. Kulturni centar Osijek Preuzmi
1. Izmjene i dopune Plana nabave -Kulturni centar Osijek - 2022_ 11.03.2022. Preuzmi
2. Izmjene Plana nabave 2022. Preuzmi
Prilog 2 - 2022 - 4 Preuzmi
Poziv za dostavu ponude - PJN - 2022 - 4 Preuzmi
Poziv na dostavu ponuda- Organizacija Festivala Rotor kreativne industrije Preuzmi
POZIV:Usluge čišćenja Preuzmi
TROŠKOVNIK_USLUGE ČIŠĆENJA Preuzmi
Poziv za dostavu ponuda - PJN - 2022 - 6 Preuzmi
Troškovnik PJN-2022-6 Preuzmi
PLAN NABAVE 2023 Preuzmi
ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE 2023 Preuzmi
PJN-2023-6-TROŠKOVNIK Preuzmi
PJN-2023-6-SPECIFIKACIJA KUĆICE Preuzmi
PJN-2023-6- PONUDBENI LIST Preuzmi
PJN-2023-6-NACRT KUĆICE Preuzmi
PJN-2023-6-POZIV NA DOSTAVU PONUDE Preuzmi
TROŠKOVNIK PJN-2023-7 Preuzmi
PONUDBENI LIST PJN-2023-7 Preuzmi
POZIV NA DOSTAVU PONUDA PJN-2023-7-LED DEKORATIVNA RASVJETA Preuzmi
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE KULTURNI CENTAR OSIJEK-2023 Preuzmi
POZIV NA DOSTAVU PONUDA PJN-2024-5_ DEKORACIJE ZA ADVENT Preuzmi
TROŠKOVNIK PJN-2024-5- NABAVA DEKORACIJA ZA ADVENT Preuzmi
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-Usluge čišćenja-PJN-2024-1 Preuzmi
PRILOG I.-TROŠKOVNIK-PJN-2024-1 Preuzmi
PLAN NABAVE Preuzmi
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU Preuzmi
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-PJN-2024-3 Preuzmi
TROŠKOVNIK GRUPA 1 - PJN-2024-3 Preuzmi
TROŠKOVNIK GRUPA 2 - PJN-2024-3 Preuzmi
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PJN-2024-14-Stolice i stalci Preuzmi
TROŠKOVNIK-PJN-2024-14 Preuzmi