Plan nabave _Kulturni centar Osijek_2021 Preuzmi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa _Ivan Kristijan Majić Preuzmi
Prve izmjene Plana nabave od 15.06.2021. Preuzmi
Druge izmjene Plana nabave 2021. - 15.07. 2021. Preuzmi
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Preuzmi
Treće izmjene Plana nabave za 2021.godinu- 29.7.2021. Preuzmi
Plan nabave za 2022.godinu Preuzmi
Plan nabave 10.01.2022. Kulturni centar Osijek Preuzmi
1. Izmjene i dopune Plana nabave -Kulturni centar Osijek - 2022_ 11.03.2022. Preuzmi