Vijest | 24/03/21

METAVERSE

27/03/21 - 27/03/21 17:00

Event -METAVERSE

„Metaverse predstavlja treću platformu koja nastupa nakon analognog i digitalnog svijeta te
digitalizacijom nastoji virtualno i realno spojiti u jedno. Smatra se vrhuncem 21. stoljeća i krajem interneta kakvog smo do sada poznavali.”

Treća će platforma u subotu, 27. ožujka biti prostor Kulturnog centra u Osijeku gdje se povodom Svjetskog dana kazališta održava niz događaja pod zajedničkim imenom „Metaverse“. Program se sastoji od tri dijela: panel rasprave, projekcije poruke osječke publike za Svjetski dan kazališta i performansa „Metaverse“ i besplatan je za sve posjetitelje uz ograničen broj sjedećih mjesta i pridržavanje epidemioloških mjera.

__________________________________
Panel rasprava  "Gradimo li peti zid?"

Sudionici:
Anđela Vidović, kazališna kritičarka i teatrologinja
Davor Molnar, umjetnički suradnik na AUKOS
Darko Bilandžić, Culex
Mario Mikić-Vučak, Culex
Iris Tomić, autorica prve hrvatske VR predstave “Singularity”
Katica Šubarić, doc.art.

Moderatorica: Matea Bartulović

17:00h, Kulturni centar Osijek

_____________________________________

Projekcija poruke osječke kazališne publike

18:30h, Kulturni centar Osijek

_____________________________________

Performans "Metaverse"

Dramaturgija: Matej Opolcer

Režija: Nikolina Odobašić i Marijan Josipović

Izvode: Mira Sekereš, Martina Terzić, Tanja Pavošević, Jura Ruža i Ana Šantar 


Za performans je korištena glazba Gorana Kolaka (DJGK). 


18:45h, Kulturni centar Osijek

 

Posebno hvala svima koji su donirali svoj stari TV za ovaj projekt! 

 

Događaj je nastao u suradnji s Kulturnim Centrom u Osijeku.

Foto: Luka Mitar