Vijest | 19/02/21

Izložba "COVID-19-2020"

02/11/20 12:00

Pozivamo vas na otvorenje izložbe grafičko, crtačke mape "COVID-19-2020" koja će se održati u Kulturnom centru Osijek ulica Kneza Trpimira 2/a u Osijeku u ponedjeljak 2. 11. 2020. u 12 sati. 

Mapa "COVID-19-2020" nastala je kao suradnja AKADEMIJE PRIMJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI i AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU/ODSJEK ZA VIZUALNE I MEDIJSKE UMJETNOSTI.  

Izložba predstavlja radove profesora, asistenata i studenata diplomskog studija, modula grafike, nastalih u vrijeme lockdowna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivana Bajcer, asistentica (APU)

Josip Butković, red. prof. (APU)

Mario Čaušić, izv. prof. (AUK)

Irena Čuljak, II godina MA (AUK)

Ornela Domijan, II godina MA (APU)

Krunoslav Dundović, asistent (AUK)

Antonia Magdić, II godina MA (AUK)

Mario Matoković, asistent (AUK)

Minja Mitrović, II godina MA (AUK)

Katarina Musap, II godina MA (APU)

Dajana Radoš, asistentica (APU)

Antonio Rendulić, II godina MA (AUK)

Daria Stanko, II godina MA (APU)

Ivana Sikirić, II godina MA (APU)

Katarina Šokčević, I godina MA (AUK)

Magdalena Vukalović, II godina MA (APU)